Vilkår og Betingelser

Generelt

Alle kontrakter, der udspringer af accepos af ordrer, der er afgivet hos os, er underlagt følgende vilkår og betingelser, og ingen variationer eller modifikationer af eller erstatning for sådanne vilkår og betingelser er bindende, medmindre det er udtrykkeligt skriftligt accepteret af os. Især ordrer afgivet på kunders eget grundlagchase bestillingssedler vil være accepkun afgivet af os på betingelse af og med den udtrykkelige forståelse af, at vores forpligtelser udelukkende skal bestemmes af disse vilkår og betingelser og i overensstemmelse medcepved at udføre en sådan ordre, anses vi for ikke på nogen måde at have ændret eller udvidet vores forpligtelser eller forpligtelser som fastsat i disse vilkår og betingelser.

Fast forsendelsespris

Produkter, der vises på hjemmesiden som kvalificerede til fast forsendelse, er udelukkende bestemt af virksomheden. Listen over kvalificerede produkter kan til enhver tid ændres af virksomheden.

Ethvert produkt, der er berettiget til forsendelse med fast pris, vil ikke være berettiget til denne kampagne, hvis den samlede mængde af det produkt, der bestilles, overstiger 10 lbs enten i brutto- eller dimensionsvægt. Under sådanne omstændigheder vil Economy- eller Express-forsendelsespriser gælde for purchase.

I tilfælde af at flere linjeposter er purchased, alle produkterne er purchased skal være berettiget til forsendelse med fast takst for at få forsendelse med fast pris anvendt på ordren. Hvis nogen af ​​linjeposterne ikke er berettiget til forsendelse med fast pris, vil hele indkøbskurven blive anset for ikke at være berettiget til forsendelse med fast pris. I så fald vil Economy- eller Express-forsendelsespriser gælde for purchase.

Produkter, der er udelukket fra fastprisforsendelse omfatter, men er ikke begrænset til, varer med enhver dimension på over 2 meter, enhver genstand, der kræver en palle eller eksportkasse til transport, farlige genstande (herunder genstande med lithium-ion-batterier) og tunge eller omfangsrige genstande, f.eks. som stiger, skabe mv.

Forsendelse med fast pris er kun tilgængelig for ordrer gennemført på vores hjemmeside.

Standard Shipping

Produkter vist på hjemmesiden som kvalificerede til standardforsendelse er udelukkende bestemt af virksomheden. Listen over kvalificerede produkter kan til enhver tid ændres af virksomheden.

Ethvert produkt, der er berettiget til standardforsendelse, vil ikke være berettiget til denne kampagne, hvis den samlede mængde af det produkt, der bestilles, overstiger 15 lbs med enten brutto- eller dimensionsvægt. Under sådanne omstændigheder vil Economy- eller Express-forsendelsespriser gælde for purchase.

I tilfælde af at flere linjeposter er purchased, alle produkterne er purchased skal være berettiget til standardforsendelse for at få standardforsendelse anvendt på ordren. Hvis nogen af ​​linjeposterne er berettiget til standardforsendelse, vil hele indkøbskurven blive anset for ikke at være berettiget til standardforsendelse. I så fald vil Economy- eller Express-forsendelsespriser gælde for purchase.

Produkter, der er udelukket fra standardforsendelse omfatter, men er ikke begrænset til, varer med enhver dimension over 2 meter, enhver genstand, der kræver en palle eller eksportkasse til transport, farlige varer (herunder varer med lithium-ion-batterier) og tunge eller omfangsrige varer som f.eks. stiger, skabe mv.

Standardforsendelse er kun tilgængelig for ordrer gennemført på vores hjemmeside.

10 % discount gælder kun for ordrer afgivet via vores websted(er); det her discount kan ikke bruges med formelle tilbud fra Raptor Supplies. Discount er kun gyldig på produktpriser ekskl. moms; ikke kvalificeret til brug på forsendelses- og ekspeditionsgebyrer. Kan ikke kombineres med andre kampagner eller discounts. Denne kampagne kan være amended eller annulleret af virksomheden til enhver tid uden forudgående varsel.

Priser og specifikationer

Vi forbeholder os retten til at ændre alle priser eller specifikationer, typer eller modeller af varer til enhver tid, og alle varer sælges på de priser og betingelser, der gælder på leveringstidspunktet. Vi skal ikke fortolke indtastningen af ​​en ordre og dens anerkendelse af os som en acceptance af os af en sådan ordre til enhver bestemt pris. Priserne på varer er i forhold til levering ab fabrik, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Importlicenser

Kunden er ansvarlig for at skaffe sig importlicenser og overholde alle regler, der regulerer varernes adgang til bestemmelseslandet og for betaling af alle told, portafgifter og andre gebyrer.

Leveringsdatoer

Eventuelle leveringsdatoer givet af os er kun omtrentlige, og der kan ikke pålægges noget ansvar ihtcepdækket for tab eller omkostninger som følge af forsinkelser i leveringen uanset årsag, og nogen forsinkelse skal heller ikke give kunden ret til at annullere en ordre eller til at nægte at handle.cept levering.

Returnerede varer

Vi er ikke forpligtet til at handlecept returnering af leverede varer til kunders ordrer. Hvor sådanne varer er accepFor returnering forbeholder vi os retten til at opkræve et ekspeditionsgebyr efter eget skøn.

Retur

Vi forbeholder os retten til at pålægge annulleringsgebyrer for alle ordrer, der annulleres før levering. Hvor varer er blevet bestilt efter kundernes individuelle specifikationer, kan afbestillingsgebyret være betydeligt.

Pakning

Hvor varer sælges pakket, er omfanget af pakning og / eller beskyttelse efter vores skøn, medmindre kunden bestemmer en særlig pakning, i hvilket tilfælde en sådan pakning vil blive opkrævet ekstra.

Force majeure

Skulle vi blive forsinket i eller forhindret i at levere på grund af Guds lov, krigsborgerlige uroligheder, der rekvirerer regeringen eller parlamentetamenære restriktioner forbud eller vedtagelse af enhver art import- eller eksportbestemmelser strejke lockout handelskonflikt vanskeligheder med at skaffe arbejdere eller materialer nedbrud af maskiner brandulykke eller enhver anden årsag, som er uden for vores kontrol, har vi ret til at annullere eller suspendere kontrakten uden at pådrage os noget ansvar for ethvert tab eller skade som følge heraf.

Data- og ingeniørtjenester

Vi leverer efter forespørgsel data og ingeniørtjenester vedrørende anvendelsen eller brugen af ​​produkter leveret af os. Vi er ikke ansvarlige og påtager os intet ansvar for skader af nogen art, som enten direkte eller indirekte påføres af nogen person i eller gennem adoption eller brug af sådanne data eller tekniske tjenester helt eller delvist.

Betaling

Medmindre andet specifikt er aftalt, skal betalingen ske fuldt ud af kunden, inden der sendes varer, eller kunden skal åbne et uigenkaldeligt kreditbrev, hvortil der skal tilføjes en bekræftelse på, at en London Bank skal nomineres af os.

Titel

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt af os, overgår ejendomsretten til de af os leverede varer ikke til kunden, før fuld betaling af vederlagetchase pris er afgivet, men risikoen overgår til kunden, når vi leverer varen til kunden eller til en fragtmand eller anden kautionist med henblik på videregivelse til kunden. Fordelene og/eller udbyttet af enhver handel foretaget af kunden med eller inkorporerer varer til ovennævnte ejendomsforbehold skal opbevares i betroet for os.

Fortolkning

Enhver kontrakt, der opstår på baggrund af et tilbud fra os, skal i alle henseender fortolkes i henhold til og være underlagt engelsk lov, og kunden accepterer at underkaste sig de engelske domstoles eksklusive jurisdiktion i enhver tvist eller forskel af enhver art, der måtte opstå vedrørende kontrakt.

Garanti

Vi garanterer, at alt nyt udstyr, som sælges af os, er fri for defekter i materiale eller udførelse. Vores ansvar i henhold til denne garanti er begrænset til at afhjælpe enhver del eller dele, som inden for et år fra den dato, hvor udstyret blev leveret nyt til kunden, skal returneres til os, og som vi ved vores undersøgelse er overbevist om at have været defekte i materiale eller håndværk. Inkluderet i denne garanti er omkostningerne til arbejdskraft, som vi har pådraget os ved at reparere en eller flere sådanne dele.

Denne garanti gives under forudsætning af, at:

 • a) Vi underrettes skriftligt inden fjorten dage efter, at sådanne mangler viser sig, og udstyret eller defekte dele returneres til så hurtigt som det er praktisk muligt, eller hvor dette ikke er praktisk muligt stillet til rådighed for inspektion af os
 • b) Udstyret er efter vores vurdering blevet korrekt installeret og normalt brugt i overensstemmelse med instruktionerne for dets installationsdrift og vedligeholdelse
 • c) Medmindre ydeevnetal og ydeevnetolerancer er fastsat af purchaser og aftalt af os på tidspunktet for bestilling af udstyret, er vi ikke ansvarlige i fravær af nogen defekt i materiale eller håndværk for manglende opnåelse af en bestemt ydeevne
 • d) Hvis udstyret efter vores vurdering er blevet ændret adskilt repareret manipuleret med forsømt beskadiget eller brugt på nogen måde for at påvirke dets ydeevne eller tilstand negativt, er vi ikke ansvarlige for nogen fejl, der opstår som følge af brugen af ​​udstyret.
 • e) Vi er ikke ansvarlige for fejl, der opstår som følge af brugen af ​​reservedele eller reservedele, som ikke er godkendt eller anbefalet af os
 • f) Ethvert udstyr eller defekt del, som erstattes af os, bliver vores ejendom
 • g) Beslutningen om, hvorvidt der skal repareres eller udskiftes en defekt del under garantikrav, er efter vores skøn.
 • h) Udelukket fra denne garanti er alle dele, der skal udskiftes på grund af normal slitage
 • i) Transport til vores værker af udstyr eller dele, der returneres til os i henhold til et garantikrav, påhviler klageren og på dennes regning
 • j) Vi accept intet ansvar for tab eller skade, uanset hvad der er forårsaget af kunders varer, mens sådanne varer er under transport til eller fra os selv eller i besiddelse af eller under transport til eller fra vores agenter
 • k) Vi giver ingen garanti med hensyn til udstyr leveret af os f.ekscept foregogaranti og uden at det berører det almindelige foregoVi påtager os intet ansvar, hvad enten det er kontraktmæssigt eller på anden måde med hensyn til fejl i varerne eller for tab eller skade, der er et resultat af sådanne defekter eller fra noget arbejde udført i forbindelse hermed, og vi er ikke under nogen omstændigheder ansvarlige for eventuelle følgetab eller tab, herunder tab af brug, tab af kontrakt eller tab af fortjeneste. Vores ansvar skal i intet tilfælde overstige værdien af ​​de varer, som kravet er gjort gældende
 • l) Den purchaser anerkender, at udstyret sælges til ham mod betaling af prisen og forpligtelse af den del af købet.chaser til
  • overhold al forsigtig handelspraksis i forhold til installation og bruger, så udstyret ikke bruges, når det af en eller anden grund er i en usikker tilstand
  • sikre, i det omfang udstyret er inkorporeret i andet udstyr, at sådant andet udstyr er i god funktionsdygtig stand, og at en sådan inkorporering er i overensstemmelse med, hvad fabrikanten ville kræve
  • sikre, at brugere af udstyret er tilstrækkeligt informeret om deres pligter i forhold til brugen af ​​udstyret
  • overholde arbejdsmiljølovgivningen som amefra tid til anden i forhold til det leverede udstyr

således at vi ikke er ansvarlige i nogen henseende som følge af purchasers manglende overholdelse af betingelserne a) til d) angivet ovenfor

Foregogaranti gives uden at det berører purchasers' lovbestemte rettigheder

Europæisk fjernsalgdirektiv (DSD)

Kunder, der køber hos os med midler defineret i DSD som 'fjernsalg', og som er privatpersoner som defineret af DSD, har ret til inden for 7 arbejdsdage efter modtagelse af varer og uden grund at annullere deres ordre og få refunderet prisen, de har betalt. Kunder skal returnere varerne for deres regning, og varerne skal ankomme til vores premifremstår som ny og i original emballage.

Denne fortrydelsesret gælder ikke produkter, der er fremstillet i en speciel ordre og identificeret som sådan af os til kunden på bestillingstidspunktet.

Begrænsning af produktbrug

Følgende vilkår fremhæver brugen af ​​produkter ved køb fra RAPTOR SUPPLIES.


Begrænsning af produktbrug

Kontakt

Kontakt din account manager med det samme for at få personlig rådgivning.
Vi er til rådighed mandag til fredagfra 07 til 30.