Specialsikringer

filtre

BUSSMANN -

Sikringer til gaffeltruckbegrænsere: Serie ACK

stilModelDiameterSikringsforstærkereLængdeSpændingsbedømmelsePris
AACK-3001.125 "3003.75 "48 VDC406Kr.
BACK-801.125 "803.5 "130 VDC815Kr.
CACK-1401.156 "1403.75 "72 VDC632Kr.
DACK-2001.156 "2003.75 "72 VDC577Kr.
EACK-607 / 8 "603"130 VDC465Kr.
FACK-309 / 16 "302.5 "130 VDC338Kr.
BUSSMANN -

Kondensator sikringer 600VAC

stilModelSikringsforstærkereAngiver / ikke angiverPris
AKGJ-100100Ikke angiver2.495Kr.
BKGJ-E-150150Angivelse1.973Kr.
MERSEN FERRAZ -

Protistor sikringer, 500 til 600VAC

stilModelVare
AF076595Sikring
RFQ
AG076596Sikring
RFQ
AT076929Sikring
RFQ
AS076928Sikring
RFQ
AR077640Sikring
RFQ
AP077638Sikring
RFQ
BJ077633Sikring
RFQ
AH077632Sikring
RFQ
AB076936Sikring
RFQ
AV076930Sikring
RFQ
AH076597Sikring
RFQ
AC076937Sikring
RFQ
AK077634Sikring
RFQ
AA076935Sikring
RFQ
AZ076934Sikring
RFQ
CP076925Sikring
RFQ
AX076932Sikring
RFQ
AR076927Sikring
RFQ
DQ077639Sikring
RFQ
AQ076926Sikring
RFQ
AM077636Sikring
RFQ
AL077635Sikring
RFQ
AW076931Sikring
RFQ
AY076933Sikringsindikator
RFQ
MERSEN FERRAZ -

Protistor sikringer, 1500VAC

stilModel
AE076157
RFQ
BJ076092
RFQ
BN076165
RFQ
AD076064
RFQ
CD076156
RFQ
BR076168
RFQ
BT076170
RFQ
DV076171
RFQ
BL097829
RFQ
BW076172
RFQ
AX076150
RFQ
AY076151
RFQ
MERSEN FERRAZ -

Protistor sikringer, 2000VDC

stilModel
AD076639
RFQ
BH093157
RFQ
CL079452
RFQ
BP221135
RFQ
CQ079456
RFQ
CT079459
RFQ
DV079460
RFQ
EJ080186
RFQ
CN079454
RFQ
FE076640
RFQ
BV090339
RFQ
CW079461
RFQ
GX079462
RFQ
BX081440
RFQ
HY079463
RFQ
MERSEN FERRAZ -

Protistor sikringer, 400 til 690VAC/700VAC

stilModel
AE300269
RFQ
BN302232
RFQ
CP302233
RFQ
DT300213
RFQ
ET300305
RFQ
FV300214
RFQ
GG300087
RFQ
HQ302234
RFQ
IR302235
RFQ
JD300268
RFQ
GF300270
RFQ
KL301977
RFQ
stilModel
AZ085582
RFQ
AF076480
RFQ
AK076484
RFQ
AL078164
RFQ
AR075524
RFQ
AR085621
RFQ
AS085622
RFQ
AV085624
RFQ
AH093709
RFQ
AM078165
RFQ
AN078166
RFQ
AQ075523
RFQ
AQ085620
RFQ
AZ076474
RFQ
AA085583
RFQ
MERSEN FERRAZ -

FES serie HRC-II sikringer

stilModelNuværende vurderingDiameterLængde
AFES22A0.81 "3.31 "
RFQ
BFES44A0.81 "3.31 "
RFQ
CFES1010A0.81 "3.31 "
RFQ
DFES1515A0.81 "3.31 "
RFQ
EFES2020A0.81 "3.31 "
RFQ
FFES2525A0.81 "3.31 "
RFQ
GFES3030A0.81 "3.31 "
RFQ
HFES3535A1.06 "3.44 "
RFQ
IFES4040A1.06 "3.44 "
RFQ
JFES5050A1.06 "3.44 "
RFQ
KFES6060A1.06 "3.44 "
RFQ
LFESC8080A1.34 "5.31 "
RFQ
MFES8080A1.34 "4.31 "
RFQ
NFES100100A1.34 "4.31 "
RFQ
LFESC100100A1.34 "5.31 "
RFQ
OFESC125125A1.59 "5.31 "
RFQ
LFES125125A1.58 "4.31 "
RFQ
LFES150150A1.58 "4.31 "
RFQ
PFESC150150A1.59 "5.31 "
RFQ
QFESC200200A1.59 "5.31 "
RFQ
LFES200200A1.58 "4.31 "
RFQ
LFESF250250A2"5.38 "
RFQ
RFESC250250A2"8.25 "
RFQ
SFESC300300A2"8.25 "
RFQ
LFESF300300A2"5.38 "
RFQ
MERSEN FERRAZ -

GDL-V tidsforsinkelsessikringer

stilModelAC-spændingsklasseNuværende vurdering
AGDL-V2532V25A
RFQ
AGDL-V2032V20A
RFQ
AGDL-V3032V30A
RFQ
BGDL-V12125V12A
RFQ
BGDL-V15125V15A
RFQ
BGDL-V10125V10A
RFQ
BGDL-V1-6/10250V1.6A
RFQ
AGDL-V175/1000250V0.175A
RFQ
AGDL-V2250V2A
RFQ
AGDL-V2/10250V0.2A
RFQ
BGDL-V1/100250V0.01A
RFQ
AGDL-V3250V3A
RFQ
AGDL-V3/8250V0.375A
RFQ
AGDL-V3-2/10250V3.2A
RFQ
AGDL-V4/10250V0.4A
RFQ
AGDL-V7250V7A
RFQ
BGDL-V1/10250V0.1A
RFQ
AGDL-V4250V4A
RFQ
BGDL-V1-1/2250V1.5A
RFQ
AGDL-V3/16250V0.1875A
RFQ
AGDL-V3/4250V0.75A
RFQ
AGDL-V2-8/10250V2.8A
RFQ
BGDL-V1/2250V0.5A
RFQ
CGDL-V1/32250V0.031A
RFQ
DGDL-V1/4250V0.25A
RFQ
MERSEN FERRAZ -

GMS sikringer

stilModelNuværende vurdering
AGMS1/20.5A
RFQ
AGMS65/1000.65A
RFQ
AGMS3/40.75A
RFQ
AGMS1-1/31.3A
RFQ
AGMS1-1/21.5A
RFQ
AGMS2-1/22.5A
RFQ
AGMS22A
RFQ
AGMS3-1/23.5A
RFQ
AGMS33A
RFQ
AGMS44A
RFQ
AGMS55A
RFQ
AGMS7-1/27.5A
RFQ
AGMS1010A
RFQ
AGMS1212A
RFQ
AGMS1515A
RFQ
MERSEN FERRAZ -

Protistor sikringer, 600VAC til 690VAC

stilModel
AD076823
RFQ
BF076825
RFQ
CA076820
RFQ
DB076821
RFQ
EE076824
RFQ
FC076822
RFQ
GW076264
RFQ
MERSEN FERRAZ -

A2Y serie sikringer

stilModelNuværende vurderingDiameterLængde
AA2Y1-11A0.56 "2"
RFQ
BA2Y2-12A0.56 "2"
RFQ
CA2Y3-13A0.56 "2"
RFQ
DA2Y5-15A0.56 "2"
RFQ
EA2Y6-16A0.56 "2"
RFQ
FA2Y7-17A0.56 "2"
RFQ
GA2Y8-18A0.56 "2"
RFQ
HA2Y10-110A0.56 "2"
RFQ
IA2Y12-112A0.56 "2"
RFQ
JA2Y15-115A0.56 "2"
RFQ
KA2Y20-120A0.56 "2"
RFQ
LA2Y25-125A0.56 "2"
RFQ
MA2Y30-130A0.56 "2"
RFQ
NA2Y35-135A0.81 "3"
RFQ
NA2Y40-140A0.81 "3"
RFQ
NA2Y45-145A0.81 "3"
RFQ
NA2Y50-150A0.81 "3"
RFQ
NA2Y60-160A0.81 "3"
RFQ
OA2Y70-470A1"5.88 "
RFQ
NA2Y70-570A1"5.88 "
RFQ
PA2Y70-370A1"5.88 "
RFQ
QA2Y80-480A1"5.88 "
RFQ
RA2Y80-380A1"5.88 "
RFQ
SA2Y90-490A1"5.88 "
RFQ
TA2Y90-390A1"5.88 "
RFQ
MERSEN FERRAZ -

CRN serie sikringer, klasse H

stilModelNuværende vurderingDiameterLængde
ACRN1515A0.56 "2"
RFQ
BCRN17-1/217.5A0.56 "2"
RFQ
CCRN2020A0.56 "2"
RFQ
DCRN2525A0.56 "2"
RFQ
ECRN3030A0.56 "2"
RFQ
FCRN3535A0.81 "3"
RFQ
FCRN4040A0.81 "3"
RFQ
FCRN4545A0.81 "3"
RFQ
FCRN5050A0.81 "3"
RFQ
FCRN6060A0.81 "3"
RFQ
GCRN7070A1.06 "5.88 "
RFQ
HCRN9090A1.06 "5.88 "
RFQ
ICRN100100A1.06 "5.88 "
RFQ
JCRN110110A1.56 "7.13 "
RFQ
KCRN125125A1.56 "7.13 "
RFQ
LCRN150150A1.56 "7.13 "
RFQ
MCRN175175A1.56 "7.13 "
RFQ
NCRN200200A1.56 "7.13 "
RFQ
OCRN225225A2.06 "8.63 "
RFQ
PCRN250250A2.06 "8.63 "
RFQ
QCRN300300A2.06 "8.63 "
RFQ
RCRN350350A2.06 "8.63 "
RFQ
SCRN400400A2.06 "8.63 "
RFQ
FCRN450450A2.56 "10.38 "
RFQ
FCRN500500A2.56 "10.38 "
RFQ
MERSEN FERRAZ -

Protistor sikringer, 450 til 690VAC/700VAC

stilModel
AA300081
RFQ
BM300069
RFQ
CK300757
RFQ
DL300068
RFQ
EL300183
RFQ
FL300206
RFQ
GL300229
RFQ
HL300252
RFQ
IL300758
RFQ
JM300184
RFQ
GK300228
RFQ
KM300207
RFQ
GM300230
RFQ
LM300253
RFQ
MM301081
RFQ
NN300070
RFQ
ON300185
RFQ
PN300208
RFQ
QK300251
RFQ
RK300205
RFQ
SN300254
RFQ
TH301077
RFQ
UG300409
RFQ
VG301076
RFQ
WH300065
RFQ
MERSEN FERRAZ -

OTS Series Klasse K5 sikringer, hurtigvirkende

stilModelAmpsMaterialeNuværende vurderingDiameterLængdeSpeedPris
AOTS225-PolyTube225A2.56 "11.63 "Hurtigvirkende-
RFQ
BOTS75-PolyTube75A1.31 "7.88 "Hurtigvirkende-
RFQ
COTS50-PolyTube50A1.06 "5.5 "Hurtigvirkende-
RFQ
DOTS500-PolyTube500A3.12 "13.38 "Hurtigvirkende-
RFQ
EOTS2-Papir2A0.81 "5"Hurtigvirkende-
RFQ
FOTS450-PolyTube450A3.12 "13.38 "Hurtigvirkende-
RFQ
GOTS350-PolyTube350A2.56 "11.63 "Hurtigvirkende-
RFQ
HOTS110-PolyTube110A1.81 "9.63 "Hurtigvirkende-
RFQ
IOTS11APapir1A0.81 "5"Hurtigvirkende96Kr.
JOTS33APapir3A0.81 "5"Hurtigvirkende95Kr.
KOTS44APapir4A0.81 "5"Hurtigvirkende96Kr.
LOTS55APapir5A0.81 "5"Hurtigvirkende96Kr.
MOTS66APapir6A0.81 "5"Hurtigvirkende96Kr.
NOTS88APapir8A0.81 "5"Hurtigvirkende96Kr.
OOTS1010A-----96Kr.
POTS1212APapir12A0.81 "5"Hurtigvirkende-
RFQ
QOTS1515A-----90Kr.
ROTS2020APapir20A0.81 "5"Hurtigvirkende92Kr.
SOTS2525APapir25A0.81 "5"Hurtigvirkende-
RFQ
TOTS3030APapir30A0.81 "5"Hurtigvirkende78Kr.
UOTS3535APolyTube35A1.06 "5.5 "Hurtigvirkende130Kr.
VOTS4040APolyTube40A1.06 "5.5 "Hurtigvirkende-
RFQ
WOTS4545APolyTube45A1.06 "5.5 "Hurtigvirkende-
RFQ
XOTS6060APolyTube60A1.06 "5.5 "Hurtigvirkende199Kr.
YOTS7070APolyTube70A1.31 "7.88 "Hurtig handler322Kr.
MERSEN FERRAZ -

PCF Series Midget sikringer, hurtigvirkende

stilModelNuværende vurderingLængde
APCF1-H1A1.53 "
RFQ
BPCF1-S1A2.38 "
RFQ
CPCF1-R1A1.53 "
RFQ
DPCF2-R2A1.53 "
RFQ
EPCF2-H2A1.53 "
RFQ
FPCF2-S2A2.38 "
RFQ
GPCF3-R3A1.53 "
RFQ
HPCF3-S3A2.38 "
RFQ
IPCF3-H3A1.53 "
RFQ
JPCF4-S4A2.38 "
RFQ
KPCF4-R4A1.53 "
RFQ
LPCF4-H4A1.53 "
RFQ
MPCF5-S5A2.38 "
RFQ
NPCF5-H5A1.53 "
RFQ
OPCF5-R5A1.53 "
RFQ
PPCF6-R6A1.53 "
RFQ
QPCF6-H6A1.53 "
RFQ
RPCF6-S6A2.38 "
RFQ
SPCF7-R7A1.53 "
RFQ
TPCF7-S7A2.38 "
RFQ
UPCF7-H7A1.53 "
RFQ
VPCF8-S8A2.38 "
RFQ
WPCF8-R8A1.53 "
RFQ
XPCF8-H8A1.53 "
RFQ
YPCF10-R10A1.53 "
RFQ
MERSEN FERRAZ -

Protistor sikringer, 500 til 690VAC/700VAC

stilModelVare
AH330126Sikring
RFQ
AL330129Sikring
RFQ
BF330055Sikring
RFQ
AH330264Sikring
RFQ
AF330239Sikring
RFQ
AF330262Sikring
RFQ
CG330056Sikring
RFQ
DG330194Sikring
RFQ
AG330240Sikring
RFQ
AG330263Sikring
RFQ
EH330057Sikring
RFQ
AH330241Sikring
RFQ
AK330243Sikring
RFQ
FM330268Sikring
RFQ
AE330238Sikring
RFQ
AN330269Sikring
RFQ
AP330132Sikring
RFQ
AP330270Sikring
RFQ
AT330182Sikring
RFQ
AW330184Sikring
RFQ
GX330116Sikring
RFQ
HJ330058Sikring
RFQ
AJ330242Sikring
RFQ
IJ330265Sikring
RFQ
AQ330271Sikring
RFQ
EATON -

Bussmann serie HLE sikringer

stilModelPris
A15HLE-30E-
RFQ
B5HLE-10E17.989Kr.
B5HLE-20E17.989Kr.
C8HLE-175E40.804Kr.
D8HLE-200E67.674Kr.
C8HLE-40E19.474Kr.
C8HLE-25E21.644Kr.
C8HLE-50E21.644Kr.
C8HLE-80E21.644Kr.
A15HLE-200E48.485Kr.
E15HLE-10E25.470Kr.
F5HLE-80E17.989Kr.
A15HLE-20E25.641Kr.
A15HLE-65E25.470Kr.
F5HLE-400E59.535Kr.
F5HLE-65E17.989Kr.
B8HLE-CL32.552Kr.
A15HLE-175E48.485Kr.
F5HLE-50E17.989Kr.
A15HLE-150E48.485Kr.
A15HLE-250E79.980Kr.
C8HLE-100E21.644Kr.
B5HLE-30E17.989Kr.
A15HLE-CL46.172Kr.
A15HLE-125E48.485Kr.
EATON -

Bussmann serie HCLS sikringer

stilModelPris
A5HCLS-6R35.179Kr.
B5HCLS-18R65.161Kr.
B5HCLS-24R68.502Kr.
A5HCLS-9R36.806Kr.
A2HCLS-23039.976Kr.
A5HCLS-12R47.828Kr.
A2HCLS-20036.977Kr.
A5HCLS-4R24.671Kr.
A5HCLS-3R22.843Kr.
EATON -

Bussmann serie BCLS sikringer

stilModelPris
A2BCLS-12R43.545Kr.
B7BCLS-2R28.068Kr.
A2BCLS-2525.641Kr.
A2BCLS-18R62.534Kr.
B7BCLS-4R31.438Kr.
B7BCLS-6R44.858Kr.
B7BCLS-3R29.582Kr.
B5BCLS-6R41.432Kr.
B5BCLS-5R27.526Kr.
B7BCLS-9R47.257Kr.
B7BCLS-5R38.462Kr.
B5BCLS-9R41.432Kr.
C2BCLS-4L41.432Kr.
B5BCLS-4R27.526Kr.
B5BCLS-3R24.185Kr.
D5BCLS-18R61.591Kr.
D5BCLS-3025.070Kr.
B5BCLS-2R27.526Kr.
D5BCLS-24R61.591Kr.
C2BCLS-5R34.579Kr.
A2BCLS-24R65.503Kr.
C2BCLS-2R25.641Kr.
D5BCLS-12R45.001Kr.
EATON -

DSL-type Lavspændingsstrømbegrænsende sikringer

stilModelPris
A6DSL-A600-Q21.298Kr.
A6DSL-C200032.127Kr.
B6DSL-D3000-Q51.767Kr.
A6DSL-F500064.457Kr.
A6DSL-E400053.844Kr.
A6DSL-E250034.002Kr.
A6DSL-C160030.498Kr.
A6DSL-D300043.130Kr.
A6DSL-C80025.436Kr.
A6DSL-C120027.095Kr.
A6DSL-A60017.736Kr.
A6DSL-C100026.042Kr.
A6DSL-B200027.095Kr.
B6DSL-B1600-Q29.214Kr.
A6DSL-B160024.340Kr.
A6DSL-A80018.630Kr.
A6DSL-B120022.812Kr.
A6DSL-A40018.803Kr.
A6DSL-B1200-Q27.369Kr.
A6DSL-D250040.404Kr.
12...3536

Vi er her for at hjælpe!

Leder du efter en del, der ikke er angivet her?